GOLD MONEO
GOLD MONEO GOLD MONEO
Sản phẩm
Plasma cutting NERTAJET 50 - Torch Z 5.0
Power supply 220 V / 400 V / 415 V / 440 V (+/- 10%) 50/60 Hz three phase Primary consumption (I max) 109 A (230 V) 60 A (415...
PRESTOTIG 220 FORCE
 Single Phase Multi process machine (MMA,TIG)  Built in Power Factor Control (PFC)  Voltage Reduction Device (VRD)  DC...
MÁY HÀN ESAB WARRIOR MIG 500
Máy hàn Esab Warrior Mig do công ty Khang Hùng phân phối chính hãng tại Việt Nam chất lượng cao, Tiêu chuẩn Châu...
MÁY HÀN MIG ESAB BUDDY MIG 500I
Máy hàn Esab buddy Mig do công ty Khang Hùng phân phối chính hãng tại Việt Nam chất lượng cao, Tiêu chuẩn Châu...
MÁY HÀN LINCOLN SUBARC DC1200
Máy hàn Lincoln DC1200 do công ty Khang Hùng phân phối chính hãng tại Việt Nam chất lượng cao với nhiều tính...
MÁY HÀN LINCOLN SUBARC DC1000
Máy hàn Lincoln DC1000 do công ty Khang Hùng phân phối chính hãng tại Việt Nam chất lượng cao với nhiều tính...
MÁY HÀN MIG LINCOLN POWERPLUS 650HD
Máy hàn Lincoln mig Power plus 650HD do công ty Khang Hùng phân phối chính hãng tại Việt Nam chất lượng cao, mức...
MÁY HÀN LINCOLN MIG POWER PLUS 350HD
Máy hàn Lincoln mig Power plus do công ty Khang Hùng phân phối chính hãng tại Việt Nam chất lượng cao, mức giá...
MÁY HÀN MIG LINCOLN IDEALARC CV500
Máy hàn Lincoln do Công ty Khang Hung phân phối chính hãng tại Việt Nam ứng dụng nguồn hàn Thyristor tiêu chuẩn...
MÁY HÀN MIG LINCOLN IDEALARC CV400
Máy hàn Lincoln Idealarc do Công ty Khang Hùng phân phối chính hãng tại Việt Nam sử dụng nguồn hàn công nghệ...
1 2 3
© Copyright 2023- Gold Moneo
GOLD MONEO
GOLD MONEO