GOLD MONEO
GOLD MONEO GOLD MONEO

Thi công hàn đường ống thủy điện

Nhà thâu Công ty TNHH khang hùng dùng công nghệ hàn hồ quang chìm tự động vả công nghệ hàn mig thi công đường ống chịu áo lực của đập Thủy Điện Tân Mỹ, Ninh Sơn, Ninh Thuận đúng tiến độ được chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng mối hàn sau khi siêu âm và chụp XRAY

© Copyright 2021- Gold Moneo
GOLD MONEO
GOLD MONEO