GOLD MONEO
GOLD MONEO GOLD MONEO
MAY HÀN QUE SAFFRO
Máy hàn que do tập đoàn Saf-fro sản xuất tại châu âu, chất lượng vượt trội
PRESTOTIG 220 FORCE
 Single Phase Multi process machine (MMA,TIG)  Built in Power Factor Control (PFC)  Voltage Reduction Device (VRD)  DC...
© Copyright 2021- Gold Moneo
GOLD MONEO
GOLD MONEO